Home > Nieuws > Zo zit het in jouw buurt

Zo zit het in jouw buurt

De Buurtluisteraar – de grote bevraging die Raak in het najaar organiseerde – gaf een uniek inzicht in de buurten van Vlaanderen en Brussel en hoe meer dan 3.500 gezinnen die buurt ervaren. Dat was, ook de opzet van het project: vragen hoe iedereen de eigen buurt ervaart, waar knelpunten liggen, wat mensen leuk vinden aan hun buurt, wat minder aangenaam is, wat de kleine – of minder kleine – frustraties zijn.

Dat mensen hun mening en visie geven, is belangrijk om die buurt nog mooier, beter, fijner … te maken. Weten en aangeven wat er leeft in een buurt, kan immers niemand beter dan wie er elke dag rondloopt en leeft. Dat iedereen de kans krijgt zijn mening te geven, zijn stem te laten horen, is essentieel om de democratie in (Raak-)buurten en de samenleving te garanderen én versterken. Dat zorgt ervoor dat inwoners samen, op een gedragen manier, hun buurt kunnen versterken en boven zichzelf doen uitstijgen.

Positief gevoel

We vallen meteen met de deur in huis: het is goed toeven in onze buurten. Uit de bevraging blijkt dat er heel wat positieve, hoopgevende zaken te vertellen zijn. We geven je graag enkele opvallende cijfers mee.

Met 88 % van de respondenten die zich thuis voelt in hun buurt en 76 % die tevreden is over hun woonomgeving, weerspiegelen de cijfers een overwegend positief sentiment. Deze tevredenheid wordt verder ondersteund door het feit dat 40 % van de bevraagden meer dan tien gezinnen in hun straat bij naam kent, en 77 % aangeeft altijd bij iemand in de buurt terecht te kunnen voor een goede babbel. De cijfers benadrukken het belang van de buur, en de cruciale rol die sociale interactie en persoonlijke connecties spelen voor ons mentale en fysieke welzijn. Uiteraard kan het ook altijd beter … Waar de uitdagingen liggen, vertellen we je in het volgende deel!

Meer nieuws