Home > Nieuws > Nood aan ontmoeting

Nood aan ontmoeting

In het eerste Buurtluisteraar-artikel kon je lezen wat er goed loopt in onze buurten, en waar buurtbewoners allemaal tevreden over zijn. Maar het mag niet verbazen dat er ook nog wat werk aan de winkel is …

Zo mist een kwart van de bevraagden iemand in de buurt om goede gesprekken mee te voeren, en een vergelijkbaar deel van de gezinnen ervaart hun buurt als niet kindvriendelijk.

Meer ontmoetingsplaatsen nodig

Niet minder dan een op de drie mensen zonder partner – jong én oud – zouden graag meer mogelijkheden hebben om nieuwe mensen te ontmoeten. Dit is voor Raak een groot aandachtspunt. Uit onderzoek blijkt immers dat net die mensen, alleenstaanden, extra vatbaar zijn voor eenzaamheid en sociaal isolement. En laat nu net een goed sociaal netwerk, met veel contacten, de beste remedie zijn tegen eenzaamheid. Het zijn echter niet alleen de mensen zonder partner die vragen naar meer ontmoetingskansen in de buurt. Meer dan een op de vier mensen breekt hier een lans voor. Als je dit extrapoleert naar heel Vlaanderen betekent dit dat meer dan 1,5 miljoen mensen vinden dat er niet genoeg mogelijkheden zijn om nieuwe mensen te ontmoeten in hun eigen buurt. Vooral het verdwijnen van publieke ontmoetingsplaatsen en grotere evenementen worden als oorzaak aangegeven.

Een kindvriendelijke buurt

We komen ook nog even terug op de vraag hoe kindvriendelijk de buurt is. Een kwart van de ouders met kinderen vindt hun buurt niet kindvriendelijk. Dit betekent voor Vlaanderen alleen al dat meer dan 212.000 kinderen jonger dan 12 jaar opgroeien in een buurt die niet kindvriendelijk is. Als we enkel kijken naar gezinnen die in appartementen wonen, loopt dit cijfer op tot een op de drie. Wat opvalt: een kindvriendelijke buurt is een verkeersveilige buurt, een buurt met ontmoetingskansen voor jongeren, een buurt met voldoende groen én een buurt waar gesport kan worden.

Minder drempels voor activiteiten

40 procent van de bevraagden vindt dat er drempels zijn om deel te nemen aan de activiteiten die door deze organisaties georganiseerd worden. Een bemerking die verschillende keren terugkomt, is dat het aanbod aan activiteiten de laatste tijd sterk achteruitgegaan is, en dat mensen eigenlijk zitten te wachten op fijne activiteiten in eigen buurt.

Hoe we allemaal samen kunnen werken aan een warmere buurt lees je in deel 3.

Meer nieuws