Home > Nieuws > Welkom bij Raak!

Welkom bij Raak!

Met Raak, de nieuwe naam voor kwb, willen we mensen raken in wat hen bezighoudt, zegt gedelegeerd bestuurder Jo De Smet.”

Beste Raakmakers!!!

Mag ik jullie vanaf vandaag zo noemen? Jullie zijn de makers, de toppers die ervoor zorgen dat er op bijna 500 plaatsen in Vlaanderen en Brussel honderden activiteiten georganiseerd worden.

Tot daarnet waren we allemaal trotse en fiere kwb’ers. Ik reken mezelf daar zeker ook bij. Al 78 jaar hebben we samen heel wat betekend voor de samenleving. Al 78 jaar brengen jullie in jullie buurt, wijk, parochie, dorp of gemeente mensen samen. Daar hebben jullie mensen leren koken, leren autorijden, leren omgaan met nieuwe media. Hebben jullie culturele activiteiten georganiseerd, maar ook gezinsactiviteiten. Jullie hebben leven gebracht in jullie omgeving en ervoor gezorgd dat er veel ontmoetingskansen waren.

Jullie hebben mensen gevormd en kansen gegeven, actie gevoerd, dingen in vraag gesteld, mensen geholpen.

En dat, beste vrienden, zullen we de komende jaren blijven doen! Ons DNA is niet veranderd. We blijven doen waar we goed in zijn, waarvoor men ons al jaren kent en bewondert. En we bewijzen dat door een naam te kiezen die voor jullie niet onbekend is. We willen daarmee ook aantonen dat we die roots trouw blijven. Aan onze roots en aan onze aanpak raken we niet. We zullen de komende jaren RAAK blijven schieten! We willen mensen raken met onze boodschap, onze actie, onze activiteiten. We willen dat mensen in hun omgeving aan de praat raken. Dat we geraakt zullen blijven door alle mooie momenten die ons nog te wachten staan.

Ik ben vandaag heel hoopvol. Het is een grote stap die we gezet hebben vandaag. Sommigen noemden het al wel eens te gek voor woorden, maar anderen vertelden me dan weer dat ze hier al veel te lang op moesten wachten. Zoals altijd luisteren we naar beide kanten van het verhaal en blijven we op zoek gaan naar de best mogelijke optie.

We kozen dan misschien niet de meest gekke naam waarmee we in het oog springen, maar hebben bewust gekozen voor herkenbaarheid, voor vertrouwdheid. Raak is een naam die ook al 78 jaar in onze organisatie gebruikt wordt als naam van ons magazine.

Voor al onze leden is het een bekend begrip. Voor mensen die ons nog niet kennen, is het echter een volledig nieuwe insteek, een nieuwe naam. Een naam die hen hopelijk ook raakt.

Voor een organisatie als de onze, die van samenleven haar missie maakt, is het belangrijk dat we veel mensen bereiken. Want wie goed wil samenleven in zijn buurt, moet goed kunnen samenleven met iederéén in zijn buurt. Het is ook belangrijk dat we dat op zoveel mogelijk plaatsen kunnen realiseren. Dat is iets waar we de komende jaren op zullen inzetten. Het zal belangrijk zijn om onze naam bekend te maken, om iedereen te laten voelen dat wij de organisatie zijn die buurten doet bruisen, die mensen bij elkaar brengt in hun vrije tijd. Dat je bij ons leuke momenten beleeft, nieuwe mensen uit je buurt leert kennen, nieuwe dingen kan leren, ook nieuwe inzichten, dat je bij ons welkom bent, wie je ook bent.

Want dat er nog veel werk aan de winkel is, en dat we meer dan ooit nodig zijn, dat mag wel blijken. In ons eigen grootschalig luisteronderzoek, de Buurtluisteraar, konden we namelijk enkele belangrijke vaststellingen doen waarmee we de komende jaren zeker aan de slag zullen gaan. Meer dan 1 op de 4 van onze invullers geeft aan dat men niet genoeg mogelijkheden heeft in de buurt om nieuwe mensen te ontmoeten. Belangrijk detail: bij alleenstaanden stijgt dit cijfer naar 1 op 3! We zien ook een heel grote link tussen die cijfers en de mogelijkheden in de buurt tot het deelnemen aan sport of cultuuractiviteiten. Op plaatsen waar mensen laagdrempelig kunnen sporten, bouwt men dus ook aan sociale cohesie, want mensen hebben er meer kansen op ontmoeting en nemen er meer deel aan het sociale leven.

Voor ons, Raak, is het dan ook van belang dat we blijven inzetten op heel laagdrempelige en recreatieve sportmogelijkheden en ontmoetingsactiviteiten.

Heel wat deelnemers aan ons onderzoek gaven aan dat het verdwijnen van ontmoetingsplaatsen of het stopzetten van buurtfeesten ervoor zorgt dat er te weinig kansen zijn tot ontmoeting. Beste Raak-makers, wat jullie dag in dag uit organiseren, lijkt dus misschien niet zo groots, maar is en blijft zo ontzettend belangrijk om mensen bij elkaar te brengen!

Ik ga daar nog twee cijfers aan toevoegen. 1 op de 3 gezinnen kent minder dan 5 personen uit zijn eigen straat bij naam. Bij mensen die in een appartement wonen, loopt dat getal zelfs op tot bijna 1 op de 2. En 1 op 4 mensen heeft niemand in de buurt waar men terecht kan voor een goed gesprek. Bij de aankondiging van het nieuwe thema voor De Warmste Week van Studio Brussel en MNM, die dit jaar kozen voor het thema eenzaamheid, zagen we het verbijsterende cijfer van 1 op de 2 mensen die zich eenzaam voelt.

Wij zijn meer dan ooit nodig vandaag. Wij zijn zo ontzettend relevant. En het straffe is dat de meeste mensen ook graag lid willen worden van een organisatie die doet wat wij doen. In een onderzoek dat we extern lieten uitvoeren, bleek dat 6 op de 10 ondervraagden graag lid willen worden van een organisatie zoals de onze.

Dat geeft hoop, beste vrienden. Dat geeft goesting om ervoor te gaan. En die taak zullen we de komende jaren opnemen.

Een nieuwe naam is een eerste stap in die richting. We willen onze naam sterker in de markt zetten, we willen mensen raken in wat hen bezighoudt, we willen Raak schieten met activiteiten en thema’s die hen bij elkaar brengt en ook met elkaar verbindt.

Want wat ons zo speciaal maakt, is dat we activiteiten organiseren met een groot doel: mensen in de buurt met elkaar verbinden. Dat is iets helemaal anders dan een bedrijf dat een groot event organiseert op het marktplein. Dat is iets helemaal anders dan een cultuurcentrum dat culturele voorstellingen organiseert.

Wij bouwen aan een gemeenschap, wij zijn community-builders. Wij luisteren naar elkaar, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Wij weigeren om mensen in hokjes te duwen. Alleen door goed naar elkaar te luisteren, ook naar mensen met een andere mening, geraken we vooruit. Op die manier verbreden we onze eigen horizon, onze eigen inzichten. Wij gaan niet op zoek naar breukvlakken, wij gaan op zoek naar Raakpunten!

En ja, beste vrienden, daar zijn wij vandaag uniek in. Wij proberen polarisering positief te omarmen en willen luisteren naar iedereen, ook diegene die zich vandaag niet gehoord voelen. Het zijn vaak mensen die zich niet gehoord voelen die op zoek gaan naar een identiteit die misschien helemaal niet past bij hun persoon. Wij willen iedereen Raken en iedereen verbinden, want beste vrienden: SAMEN beleef je meer!

Wie denkt dat hij nu alles plotseling gewijzigd zal zien in Raak zal ik moeten teleurstellen. Een naamsverandering is een proces dat tijd vraagt. Niet alleen in onze hoofden zullen we een klik moeten maken, ook onze en jullie materialen zullen tijd nodig hebben om allemaal aangepast te raken. Laat ons rustig de tijd nemen om alles aan te passen en om te wennen aan dit nieuwe gegeven.

Beste Raakvrienden, ik ga me er alvast 100% voor smijten Ik hoop dat jullie samen met mij en samen met al onze medewerkers de komende jaren heel veel mensen gaan Raken, en ik hoop van harte dat we de organisatie zullen worden die onmisbaar is in elke buurt, elk dorp en elke gemeente. Ook bij jullie! Ik hoop dat wij meer dan onze Rode Duivels Raak schieten. Bedankt.

Jo – gedelegeerd bestuurslid

Meer nieuws